3P Strategy

Werkt samen met overheden en (semi-publieke) partijen aan duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor energie, mobiliteit en stadsontwikkeling.

Concept ontwikkeling

Samen met onze partners en opdrachtgevers werken wij aan innovatieve concepten voor de duurzame ontwikkeling van steden en regio's van ideevorming tot implementatie.

Duurzame mobiliteit

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van complexe projecten, het uitwerken van business cases en het ontwikkelen van nieuwe business modellen.

Duurzame energie

Onze energiemarkt maakt een transitie door van centrale opwekking op basis van kolen en gas naar decentrale opwekking op basis van zon, wind, getijde- en bodemenergie.

Van ideevorming...

... tot implementatieOver 3P Strategy

De drie "P’s" in 3P Strategy staan voor Quality People, Living Planet en Sustainable Profit. Samen met onze partners en opdrachtgevers werken we aan economisch duurzame oplossingen met oog voor mens en klimaat. Wij zijn ervan overtuigd dat oplossingen moeten leiden tot lagere kosten en/of hogere groeicijfers zodat organisaties hun ambities ook in de toekomst kunnen blijven waarmaken. Wij noemen dat economische duurzaamheid en zien dat als de basis van onze advisering. Allereerst moet blijken dat het economisch haalbaar is. Vervolgens dienen de andere twee pijlers (People en Planet) hiermee zoveel mogelijk in balans te worden gebracht. 

Strategisch advies & procesbegeleiding

Wij helpen organisaties bij het stellen van doelen en ambities en vertalen deze naar strategie en uitvoering. Door onze expertise op het gebied van duurzame mobiliteit, energie en stadsontwikkeling weten wij partijen bij elkaar te brengen en hen te leiden door complexe processen en projecten. Onze belangrijkste opdrachtgevers zijn overheden en semi-publieke partijen, maar wij adviseren ook aan bedrijven in de afval-, energie- en watersector.


Trainingen

Wij vinden het belangrijk dat besluitvorming plaatsvindt op basis van inhoud. Daarom verzorgen wij in-house maatwerktrainingen. Zowel apart als binnen adviestrajecten. Wij bieden samen met onze partners onder andere maatwerktrainingen aan over scenarioplanning, business model analyse en lokale duurzame energiebedrijven.